• Bwiza bwa Mashira
  • Imvugo idasanzwe
  • Ubucuti bw’Imbeba n’Inzovu
  • Wantwaye Umutima
  • Wakunze Ugukunda
  • Wikina n’Urukundo
  • Amabaruwa y’urukundo
  • Umutekano mu muhanda
Ibitabo bishya

Uruhimbi rwa Nyanka
Umwanditsi : Denyse Umuhuza Uwashushanyije : Capucine Mazille Kigali 2016, format 30 x 23 cm, impapuro 28 ISBN 978-99977-701-7-2 FRW 4’000...

Akajangwe Buroho
Umwanditsi : Agnes Ukundamaliya Uwashushanyije : Roberta Milanesi Kigali, 2016, format 21 x 21 cm, impapuro 28 ISBN 978-99977-701-4-1, 2000...

Facebook
Twitter
Youtube
Abafatanyabikorwa
Copyright 2015 - Bakame Editions. All Rights Reserved.